En

A. TEROL Advocats

El Millor Tractament Legal, Tècnic i Econòmic en Gestió de Residus

i Reciclatge.

   Tornar a Serveis

En "A. TEROL Abogados i Consultores", facilitem no sols l'assessorament integral (legal, tècnic i econòmic) necessari per a l'adequat funcionament diari de les empreses dedicades a la Gestió de Residus i Reciclatge de Productes, sinó la implantació de noves entitats que volen introduir-se en aquest camp o la internacionalització dels seus serveis, facilitant els contactes necessaris a l'estranger que els garantisquen el millor tractament legal, tècnic i econòmic, amb absoluta seguretat jurídica.

Així, estem en condicions de solucionar qualsevol qüestió relativa a l'exercici diari de la seua activitat, facilitant cobertura legal i tècnica davant l'administració tant local com autonòmica o estatal, en qualsevol mena d'expedient administratiu ordinari, urbanístic o mediambiental. Els nostres Arquitectes i Enginyers, així com els nostres tècnics ambientals, poden atendre qualsevol necessitat que se'ls presente, des de la simple emissió d'un informe verbal sobre la viabilitat d'una Llicència (siga d'obres o d'activitat), fins a la completa implantació de qualsevol mena de centre relacionat amb la gestió de residus i el reciclatge d'aquests.

Li podem facilitar tot tipus d'assessorament referent a l'eixida a l'estranger de la seua empresa, siga tant per a exportar com per a importar, residus o productes reciclats, posant-li en contacte amb professionals (Advocats, Tècnics, Economistes) tant de la UE com de països extracomunitaris, estant al mateix temps en condicions de facilitar-li una completa cobertura legal en matèria de contractació internacional.

En prestar serveis per a les administracions locals, gaudim d'àmplia experiència en el tractament de residus, tant relatius als abocadors (tant d'inerts com de qualsevol altre tipus), com en la implantació i control de plantes destinades bé al reciclatge com a les energies alternatives. Els nostres tècnics han participat en múltiples suposats de recuperació de pedreres, mitjançant o sense la implantació de plantes de tractament de residus inerts.

En definitiva podem assessorar-lo, tant a requeriment de l'activitat a Espanya com a l'estranger, en qualsevol qüestió relativa al reciclatge de:
* Productes plàstics.
* Paper i Cartó.
* Alumini.
* Chatarra procedente de automóviles.
* Ferralla de tota mena d'origen.
* Electrodomèstics.
* Piles.
* Neumàtics.
* Plantes de producció d'energia a través del tractament de residus.
* Residus perillosos.

C/Muñoz Degrain, 3, 1º, 2ª 46003 València (Espanya) Telèf: 963 920 100