A. TEROL Advocats

El nostre compromís és la seua satisfacció.

La firma "A. TEROL Advocats" es va fundar l’any 1978 i té la seua seu a València (Espanya), exercint la seua activitat no solament en qualsevol ciutat o Comunitat Autònoma del territori nacional espanyol sinó en l'àmbit de la U.E. Tanmateix col·labora amb professionals de l'advocacia, tant en la descrita U.E, com als EEUU i Amèrica Llatina.

Des del seu naixement, s’ha procurat nodrir del millor component humà amb la finalitat d'atendre totes les necessitats dels seus clients, posant a la disposició d'aquests, tant equips de treball com els mitjans materials que permeten arribar a bon terme aquestes necessitats.

L'ètica i completa dedicació a les tasques encomanades, són els pilars bàsics sobre els quals s'ha construït el nostre exercici professional.

"A. TEROL Advocats", manté un complet compromís amb la seua vocació de servir, tot procurant que totes les seues actuacions tinguen com a meta la satisfacció del client en el marc de la deontologia que regeix la professió d'advocat. Aquest compromís s'estén, com no podia ser menys, a tots els integrants de la firma i membres d'altres col·lectius professionals, com tècnics o economistes i per descomptat, a tots els col·laboradors externs a la firma.

Personal
C/Muñoz Degrain, 3, 1º, 2ª 46003 València (Espanya) Telèf: 963 920 100