A. TEROL Advocats

Molt més que un bufet d'advocats.

A. Terol es troba integrada en un espai professional més ampli a través de *Planicación i Gestió del Territori S. L. P. (*Planigest) és una societat formada per 3 empreses: E. A. Estudi d'Arquitectura S. L. , *Ambartec Gestió i Projectes S. L. i A. Terol *Abogados. Aquesta societat es veu ampliada per la col·laboració d'altres professionals, experts en el seu gènere, que doten al grup dels recursos humans necessaris per a escometre qualsevol objectiu, gaudint els seus integrants de reconeixement a nivell nacional i internacional.

 

Els integrants del grup *Planigest són vertaders especialistes, a més de precursors, d'una nova disciplina denominada Paisatge, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a nivell de l'estat espanyol.

 

     EA Estudio de Arquitectura S.L.P.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA són veritables experts en les àrees de l’ urbanisme, l'arquitectura i el paisatge. Formen part important dels integrants del grup Planigest, i tanmateix  amb Ambartec i A. TEROL Abogados.

      TALENTUM

TALENTUM assessora estratègicament a ciutats, entitats i esportistes, brindant serveis integrals als seus clients.

C/Muñoz Degrain, 3, 1º, 2ª 46003 València (Espanya) Telèf: 963 920 100