A. TEROL Advocats

Servei Integral a Empreses.

Oferim un servei jurídic integral a empreses en totes les àrees pròpies de l'activitat mercantil tant en l'àmbit del seu funcionament intern com en el de les seues relacions amb tercers, comprenent així des de la gestió de l'assessorament fins a la representació judicial en defensa dels seus interessos.

Així mateix prestem serveis de consultoria en comerç exterior, internacionalització d'empreses i operacions *import-*export”.

 

 

C/Muñoz Degrain, 3, 1º, 2ª 46003 València (Espanya) Telèf: 963 920 100